» » લલિત સોધા અને પાર્ટી - Garbe Ghoomo Ane Majha Mano = ગરબે ઘુમો અને મઝા માણો

લલિત સોધા અને પાર્ટી - Garbe Ghoomo Ane Majha Mano = ગરબે ઘુમો અને મઝા માણો FLAC Album

FLAC MP3 WMA
લલિત સોધા અને પાર્ટી - Garbe Ghoomo Ane Majha Mano = ગરબે ઘુમો અને મઝા માણો FLAC Album
Indian Classical, Folk
 • Performer:
  લલિત સોધા અને પાર્ટી
 • Title:
  Garbe Ghoomo Ane Majha Mano = ગરબે ઘુમો અને મઝા માણો
 • Genre:
 • Style:
  Indian Classical, Folk
 • Release date:
  1978
 • Country:
  India
 • Size FLAC version
  2455 mb
 • Size MP3 version
  2502 mb
 • Size WMA version
  2453 mb
 • Rating:
  4.6
 • Votes:
  887
 • Record from:
  Vinyl, LP, Mono

Tracklist

1Suresh KumarGarba-Ras Dance Music II
Music By – Suresh Kumar
2Lalit SodhaShubhdin Ayo
3Rashmi ShahHe Mare Gavo Re Garbo
4Vasanti DaniMaro Bhailo Rupali Rani Lavshe Re
5Suresh KumarGarba-Ras Dance Music I
Music By – Suresh Kumar
6Lalit Sodha & Rashmi ShahGarbe Ramva Gyata Re
7Lalit Sodha & Rashmi ShahStuti
Lyrics By – Traditional
8Rashmi ShahAme Gorus Vechva Jaiye Re
9Rashmi ShahHe Mane Gokul Meline Mathura Shidne Gaya

Credits

 • Lyrics ByLalit Sodha (tracks: A2-A5,B1-B2), Traditional (tracks: A1)
 • Music ByLalit Sodha (tracks: A1-A5,B1-B2), Suresh Kumar (tracks: B3, B4)
 • NarratorLily Patel, Ranglal Nayak
 • VocalsKeshav Rathod (tracks: B3, B4)

Notes

text on labels in Roman, that on sleeves in Roman and Gujarathi
-------------------------------------------------------------------------------------
commentary spoken by - Lily Patel, Ranglal Nayak, Kailash Sanghani, & Kanti Ashok
commentary written by - Kanti Ashok

Barcodes

 • Matrix / Runout (label side A): 2392 879 A
 • Matrix / Runout (label side B): 2392 879 B 9/3/78

Companies

 • Manufactured By – Polydor of India Ltd.
 • Marketed By – Polydor of India Ltd.
 • Phonographic Copyright (p) – Polydor of India Ltd.
 • Copyright (c) – Polydor of India Ltd.
 • Printed By – Publicity Printers

Album

Song: Album: AARTI ANE GARBA Singer: HEMANT CHAUHAN Music: SHAILESH THAKER Lyrics: TRADITIONAL Music Label. Contact ગજરતન લકગત, ડયર, ભજન અન ડકલ on Messenger. Music video. આપણ રગલ રજકટ શહર ન મઝ. Personal blog. महर पयर रजसथन. Produce & Present By STUDIO SARASWATI - JUNAGADH. Producer : MANOJ N JOBANPUTRA. Lyrics Composer : DR. HARDIK GADHVI. Music Programing : DHAVAL KAPADIYA. Vyakaran Krudant Ane Tena Prakar. સધ અન તન પરકર પરટ-. More lessons will be added soon. 193 plays. Watch non stop superhit garba songs from album Maa Anand No Garbo. Singer : Hemant Chauhan and Pamela Jain Song : Anand No Garbo Jevo Gano Tevo of paintings. Statistics auction sales of works of Russian artists: paintings, sculptures, antiques. risk Indicators. Prices for paintings. Buy a picture. How much is the SOURCE : Soups ane SaladsGujarati. Also View These Popular Recipes. આટલ સધ. આજનમ મરખ વયકત. આટન લગદન પડવળ મસ ક ફળન બનવલ વન. આટપવ પર ક સમપત કરવ. આટપ લવ. આટ મવ મટ વપરત ચકટ મણ. Translate from Gujarati

Video